1. 1. 2007 - FOLKOVÁ RŮŽE 2007

foto František Bureš